Monarchisté do Europarlamentu!

KČ (Monarchistická strana Čech, Moravy.a Slezska)

Zhodnocení programu Koruny České pro evropské volby

Před nedávnem, konkrétně 8. prosince minulého roku, představila Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) svůj program pro letošní evropské volby. Monarchisté ani tentokrát nemají v plánu vstoupit do voleb sami, ale po předešlé zkušenosti své síly znovu spojují s Konzervativní stranou.

Předcházející zvěsti o kandidatuře KČ ve volbách jsme vítali, určitě i proto, že pro velkou část z nás, Mladých monarchistů, budou evropské volby těmi prvními, kterých se budeme moci aktivně zúčastnit. V době, kdy se tradiční zastánci mírně euroskeptické politiky, se kterou většinově názorově souzníme, nachází na společných kandidátních listinách s evropskými politiky, jejichž názory a dosavadní působení jsou nám často proti srsti, hleděli jsme ke Koruně s očekáváním daleko dřív, než představila svůj program.

Po 8. prosinci můžeme s klidem říct, že se naše očekávání naplnila a my se stali svědky odhalení autentického a ojedinělého volebního programu, v němž se nutně musí najít každý pravicově konzervativní volič, který se cítí být zklamaný vznikem koalice SPOLU.
Důraz na mezinárodní politiku, jasné pojmenování nepřátel a podporu boje proti nim ve svých programových prohlášeních ostatní strany jen opatrně obcházejí, zatímco Koruna Česká se ve svém programu neváhala jasně a stručně vymezit nejen proti agresi Ruské federace na Ukrajině, ale i proti palestinským organizacím napojeným na teroristická hnutí bojující proti Izraeli. Mladí monarchisté stojí pevně za Ukrajinou a Izraelem, takže nás onen důraz mile potěšil.

Podobně bych za spolek mohl souhlasit i s body týkajícími se vnitro-unijních poměrů. Ačkoliv téma nelegální migrace není něco, čím by se potřebovala zrovna Česká republika zabývat, plošně je určitě nasnadě souhlasit s maximalizací úsilí v ochraně hranic. Bod „Minimalizace kulturně nekompatibilní imigrace do EU“ bychom sice formulovali jinak, ale ani to nepovažujeme za něco, co by se nám osobně příčilo.
Co však shledáváme důležitějším než přímo „minimalizaci migrace“, je správné podchycení integrace utečenců a jejich účelné zařazení do společnosti, jako se to daří v případě migrace z východní Evropy. Obavy, že by se v naší vlasti opakovaly potíže, které kvůli špatné, ba až katastrofální migrační politice, prožívaly a někdy dosud prožívají četné západní země, jsou sice pochopitelné, ale zároveň částečně neopodstatněné, přičemž hlavní problém stejně vidíme v nezvládnuté integraci.
Poněkud úsměvnou se pak zdá zmínka o pomoci pronásledovaným křesťanům, obzvláště když je to něco, na čem pracují některé nestátní a neziskové organizace, kterým ale podle jiného bodu v programu Koruna zastavila „veškerou“ podporu z rozpočtu EU. V tomto případě bychom si představovali konkrétnější určení organizací, které by neměly být z rozpočtu podporovány, nebo bychom kvůli názorové bezespornosti alespoň zůstali u toho plošného zrušení veškeré podpory v neziskovém sektoru. Nicméně chápeme, že by uvedení těch jmen mohlo způsobit nežádoucí kontroverze.

Se zbývajícími body v programu, které pojednávají o zelené politice a průmyslu se plně ztotožňujeme. I pro Mladé monarchisty je ochrana klimatu a přírody důležitá, ale jsme odpůrci přehnaných regulací a podkopávání vlastního průmyslu. Proto vítáme podporu jaderné energetiky a návrh revize emisních povolenek, které vedou k netržní devastaci naší ekonomiky.
Ojedinělý, ale zajímavý se jeví i návrh na posuzování zátěže pro životní prostředí optikou celého životního cyklu daného výrobku. To pro mě představuje přesně onu rozvážnou ekologii, kterou se některé pravicové subjekty ohánějí, aniž by na rozdíl od Koruny České vysvětlily, co si za tím pojmem představují. Tento revoluční návrh hodnotíme velmi pozitivně.

Poslední okruhy programu, týkající se odmítnutí evropské armády, která by byla budována na úkor NATO, společně se zrušením omezení, kterými si znevýhodňujeme evropský zbrojní průmysl, považujeme nejen za velice klíčová, ale i za dobře a jednoznačně zformulovaná. Je dobře, že je zde zvláště zmíněn i onen obranný průmysl, nejen kvůli současné mezinárodní situaci, ale i proto, že jsme v tomto odvětví zemí s obrovským potenciálem, který i kvůli regulacím bohužel nemůžeme plně rozvinout.

Závěrem bych tedy chtěl za Mladé monarchisty vyjádřit plnou podporu Koruně České s KS, které směrem k volebnímu klání vykročily s přesvědčivým programem a vizí, jež bych za obvyklých okolností hledal u daleko větších stran, které, jak to tak vypadá, ztratily odvahu a odhodlání.
Koruna Česká konečně začala působit jako autentická politická strana, za kterou bych se nebál postavit, dokonce i kdybych nebyl přesvědčeným monarchistou. Možná někoho může mrzet vynechání celého tematického okruhu pojícího se s monarchií, nebo nostalgií po podunajském uspořádání střední Evropy, ale my tento přechod v politické sebevědomé hnutí nadšeně vítáme. Snad díky tomu Koruna osloví i další voliče hledající alternativu k matoucímu mainstreamu, a sázka na novou tvář strany sklidí úspěch.

Doufáme jen, že tomuto obstojnému programu bude následovat oficiální ohlášení vstupu do voleb, včetně zveřejnění kandidátní listiny se silnou osobností v jejím čele. My, Mladí monarchisté, věříme, že v červnu budeme moci s klidným svědomím svými hlasy podpořit Monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska v jejich evropském tažení.

Za předsednictvo spolku Šimon Michalčík, předseda Mladých monarchistů

Více informací si můžete přečíst na stránkách KČ

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články