Mladí monarchisté

TRADICE ✦ VLAST ✦ MONARCHIE


MLÁDEŽNICKÝ SPOLEK PŘÍVRŽENCŮ ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ

Proč vzniká spolek Mladých monarchistů?

Spolek Mladých monarchistů se zformoval ze skupiny středoškoláků, které dohromady svedl zájem o historii a politiku. Netrvalo dlouho, než ve skupině začalo rezonovat téma monarchismu a návratu k monarchii.

Naším cílem je osvěžení stárnoucích monarchistických kruhů a snad i přilákání dalších mladých lidí k víře v návrat panovníka. Naše odhodlání nás dovedlo tam, kde nyní stojíme.

Kdo jsme?

Jsme vznikající nezávislý spolek sdružující mládež ve věku od 16 do 30 let, které není lhostejná situace v naší zemi a již nechce v jejím čele trpět nekompetentní, volbou vybrané osoby. Spojuje nás vlastenectví, úcta k tradicím, historii a státu, v jehož čele bychom si přáli vidět dědičného vladaře.

Ačkoliv je nám do dnes do hlav vtloukáno něco jiného, pro nás historie České země nezačala až v roce 1918, nýbrž o mnoho století dřív. Chceme navázat na odkaz Českého království a skrze publikační činnost, veřejná shromáždění a přednášky rozvíjet diskuzi ne jen mezi našimi vrstevníky, budoucností národa.

Mimo jiné se chceme dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí podílet na uchovávání a připomínání si našich českých zvyků a hodnot, které jakožto tradicionalisté považujeme za základ fungující společnosti.

Přidejte se k nám!Po odeslání formuláře se Vám ozveme na email.

Píšeme pro vás

Žijeme v době, kdy máme vše, na co si jen vzpomeneme, a na naši dávnou i nedalekou minulost mnohdy rádi zapomínáme. Málokdo si už však uvědomí, že náš nynější blahobyt pramení z potu a krve našich předků, kteří více než 1000 let tvrdě pracovali na prosperitě a dobré pověsti našeho udatného národa. 

Popřemýšlejme opět nad různými výklady našich dějin a zamysleme se i nad současnými tématy, která rezonují společností.

Bitva u Hradce Králové 1866 (povinná vojenské služba)

„Za císaře pána…“

Aneb povinná vojenská služba v Rakousku-Uhersku Při bádání v rodinné historii málokterý z nás nenarazí na nějakého svého předka, který nemusel během Velké války obléknout uniformu. V Podunajské monarchii, které jsme byli po staletí součástí, platila všeobecná vojenská povinnost,

Přečíst článek»

naše vize

INFORMOVAt

Chceme formou osvěty rozšiřovat myšlenku monarchie i mezi širší veřejnost a nabourat zažitý obraz, který je v naší společnosti hluboce zakořeněn. 

SDRUŽOVAT

Jedním z našich hlavních cílů je sdružovat mladé lidi podobného smýšlení a poskytnout jim prostor pro pravidelné setkávání a diskuzi.

Vzdělávat

Budeme pro Vás pořádat akce týkající se především společensko-historických témat a informovat o dalších zajímavých přednáškách či událostech v tomto okruhu. 

Napište nám