Pár řádků o nás

Cesta to nebyla snadná, ale odhodlání nás dovedlo tam, kde nyní stojíme.

Kdo jsme

Jsme vznikající nezávislý spolek sdružující mládež, které není lhostejná situace v naší zemi a již nechce v jejím čele vidět nekompetentní, volbou vybrané osoby. Spojuje nás společný sen a tím je právě znovuobnovení monarchistického zřízení v českých zemích. 

Ačkoliv je nám do hlav vtloukáno něco jiného, pro nás historie České země nezačala až v roce 1918.

Chceme navázat na odkaz a slávu Českého království. Skrze publikační činnost, veřejná shromáždění i přednášky rozvíjet diskuzi mezi našimi vrstevníky, mladou krví národa, o aspektech politického systému, ve kterém žijeme. Mimo jiné se chceme dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí podílet na uchovávání naší české kultury a hodnot, které jakožto vlastenci považujeme za základ naší státnosti.

Proč vzniká spolek Mladých monarchistů?

Spolek Mladých monarchistů se zformoval ze skupiny středoškoláků, které dohromady svedl zájem o historii a politiku. Netrvalo dlouho, než ve skupině začalo rezonovat téma monarchie. 

Pravda, z počátku se za monarchií ohlíželi spíše z jakési nostalgie, nicméně čím více bylo toto téma rozebíráno, tím více se z nich stávali kovaní roajalisté. Zlomem se stala zoufalá prohra jediné politické strany v zemi, která měla onen návrat panovníka na trůn ve svém programu. Tehdy snad ze strachu o budoucnost tohoto zatím ojedinělého názorového proudu padly první návrhy na založení prvního roajalistického mládežnického spolku, jehož cílem by bylo osvěžení stárnoucích monarchistických kruhů a snad i přilákání dalších mladých lidí k tomuto konceptu. 

Slovo dalo slovo, a tak začal postupně vznikat spolek Mladých monarchistů. 

Napište nám